0

ДЖАШ ДЖЫРЧЫ БЛА СЁЛЕШЕ…

03.05.2016 →

Эсимдеди кёчкюнчюлюк заманларым,
Къум тюзледе дигил-мигил мадарларым,
Ачдан кёбюб, адамланы джатханлары,
Эмчек болмай, сабийлени къатханлары.
Хоншум, Кокай, экиджыллыкъ къызын сатыб,
Аны орнуна машок мюрзеу «къалын» алыб,
Къазахлыны арбазында джыгъылгъаны,
Къазах юйде ол сабийни джылагъаны.
Унутмайма, ауущдур деб, балаланы,
Серикбай деб хоншум, манга къадалгъанын.
Унутмайма, миллетге ат аталгъанын,
Баш мадарсыз халкъны алай быргъалгъанын.
Ким терс, ким тюз – заман айтды, багъа берди,
Саулай дуния артыкълыкъны бетин кёрдю.
Биз къайтдыкъ Къарачайгъа, джара байлай,
Джюрекледе залимликни ууу къайнай.
Келсек а не?! Гюрджю миллет – джерибизде,
Юйле кючлеб, фатар салыб элибизге
Тура элле, кетер акъыл чыртда болмай,
Бизге хыны къарам ата, онгсунмай.
Сёз бла айтыу джерибизни бошатмады,
Къонакъ миллет бизни чыртда ушатмады,
Къонакълыкъдан бюсюреулю кеталмады:
«Хош келдинг!» — деб, инджилгеннге айталмады.
Тюйюш болду… Джюреклеге – джангы ачыу,
Ёрелешиу, бедиш айтыу, фатар чачыу…
Талай кюнню гъыр-мыр барды эм сорущду,
«Къонакъ» кетди, «къонакъбай» да къурулущду.
Бу затланы барын чекген къарт Сымайыл
Джарыкъ джырла къалай этсин джыламайын?
Ёмюр батды, джюрек къатды, эй, Азамат ,
Энди ачылсын сиз джашлагъа нюр керамат!

 

© Семенланы Сымаил.
Читает: Ибрагим Бостанов

Категории: Надо знать | 865 просмотров
Похожие записи

Добавить комментарий