0

Тау эллеге къара къанла жаугъанды, эки къая бир бирине аугъанды!

08.03.2017 →

Тау эллеге къара къанла жаугъанды,
Эки къая бир бирине аугъанды!
Тау эллеге бу сыныкълыкъ нек жетди?
Къалмай бирден насыбыбыз нек кетди?

Жарлы бизге аман оноу бичдиле,
Бу кяпырла къаныбызны ичдиле!
Онгу болгъан къазауатха кетдиле,
Онгсузлагъа бир терс оноу этдиле!

Биз барабыз вагонлада олтуруб,
Этеклени жилямукъдан толтуруб!
Биз барабыз ышармайын, кюлмейин,
Элтиб, къайры къуярларын билмейин!

Къыргъыз, къазакъ ёзенлеге тёгюлдюк,
Терслигибиз болмайгъанлай сёгюлдюк!
Кёчгюнчю дебгенле болуб атыбыз,
Жокъду бизни къагъытыбыз, хакъыбыз!

Комендантла ызыбыздан марайла,
Онтха сакълаб, кёзюбюзге къарайла!
Комендантла бизни кютюб туралла,
Къол салыргъа кеч къалдынг деб, уралла!

Ёлгенлени салыр кибик жер болмай,
Къабырланы къазар кибик эр болмай!
Тиширыула къабыр къазыу сынайла,
Ёлгенлерин кёмалмайын, жиляйла!

Кёб инжилиб, эркин болдукъ, шош болдукъ,
Тутмакълыкъдан башыбызгъа бош болдукъ!
Энди биз да журтубузгъа къайтайыкъ,
Уллу Аллаха махтау, ыспас айтайыкъ!

Къыргъыз, къазакъ, къонакъ кибик кёрдюгюз,
Къыйын кюнде бизге хурмет бердигиз!
Къыргъыз, къазакъ, сау къалыгъыз, саламат,
Къабырланы сизге этебиз аманат!

Категории: Надо знать | 73 просмотров
Похожие записи

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.